A Bárka-drámát 2016. tavaszán hívtam életre az Angliában élő, magyar anyanyelvű/ “apanyelvű” gyermekek részére. Elsődleges célom, hogy a gyermekek megismerkedjenek a magyar irodalom színes világával, melynek segítségével tovább bővíthetik és fejleszthetik magyar szókincsüket. Természetesen mindezt játékos formában.

A hatvan perces drámafoglalkozások lehetőséget kínálnak szerepformálásra, interaktív játékra és improvizálásra.

A drámajátékok során fejlődik személyiségük,

kreativitásuk,

beszédkészségük,

öszpontosul a figyelmük;

ellensúlyozza a tömegkommunikációs eszközök (tv, számítógép, telefon) okozta passzivitást,

segít az érzelmi élet gazdagításában és

elősegíti az önálló gondolkodást.

Bár ezen drámafoglalkozásom a 8-14 év közötti korosztályt célozza meg, elegendő érdeklődő (8-10 gyermek) esetén 5-8 éves gyermekeknek is szívesen elindítom.

“A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra  meg nem szerzi magának.”

/Kodály Zoltán/